×

Dr. Sachin Bhai -> Hindi Classes
Total Classes : 2194

Destiny-A Matter of Choice or Chance
Khaitan Family, ORC
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Dec 2017

The Power Of Confidence
Choose Change & Become Retreat-2017, ORC
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Dec 2017

Simar Simar Sukh Pao, Simar Simar Dukh Pao
Bhatti G14
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Dec 2017

Special Class for Adhar Kumars
Bhatti G14
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Dec 2017

Bacchu Badshah, Peeru Vajeer
Kumars Bhatti G14
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Dec 2017

Spiritual Activity
Teachers Bhatti G14
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Dec 2017

Vaidehi Ka Apharan Aur Ravan Ki Shok Vatika
Teachers Bhatti G14
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Dec 2017

Ishwariya Sewa me Safalta Ke Solah sutra
Teachers Bhatti G14
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Dec 2017

Gita Ep. 05
Chapter 01: Shloka 20-22
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 14 Dec 2017

Gita Ep. 04
Chapter 01: Shloka 12-19
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 13 Dec 2017

Gita Ep. 03
Chapter 01: Shloka 3-11
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 8 Dec 2017

Gita Ep. 02
Chapter 01: Shloka 02
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 6 Dec 2017

Parmatm Anubhuti
Baba Milan Class (Season 2017-18)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 5 Dec 2017

Gita Ep. 01
Chapter 01:01
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 30 Nov 2017

Main Gotakhor Mujhe Gehare Jana Hoga
Abu Niwasi Class
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 25 Nov 2017

The Pathless Path
Admin Wing Conf.-2017, Shantivan
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 20 Nov 2017

General Class in Sector-88
Bhatti G13 (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Nov 2017

Atindriya Sukh Ki Chabhi-Iswariya Maryadayen
Bhatti G13 (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Nov 2017

Kumar Jeevan Ki Grahasti
Kumars Bhatti G13 (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Nov 2017

Kumar Jeevan Ki Neev-Sampurna Brahmacharya
Kumars Bhatti G13 (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Nov 2017

Nai Subah Ki Nai Kiran
Bhatti G13 (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Nov 2017

Aadhyatmik Swasthya Ka Tonic - Chintan
Bhatti G13 (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Nov 2017

Maya Maha Thagni Main Jaani
Teachers Bhatti G13 (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Nov 2017

Aap Muee Mar Gayi Duniya
Teachers Bhatti G13 (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Nov 2017

Post AV Class
Bhatti G13 (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Nov 2017

Man Tarpat Hari Darshan Ko Aaj
Baba Milan Class (Season 2017-18)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 10 Nov 2017

On Dadi Jankiji
GHRC
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 5 Nov 2017

Satyam Shivam Sundaram
Shantivan
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 3 Nov 2017

Special discussion on Moun
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 3 Nov 2017

General Class
Bhatti G12, Bolangir (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 31 Oct 2017

Murli Churning alongwith Spr Activity
Bhatti G12, Bolangir (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 31 Oct 2017

Niyam & Maryadas
Bhatti G12, Bolangir (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 31 Oct 2017

Sanskar Kranti
Kumars & Teachers Bhatti G12, Bolangir (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 31 Oct 2017

Spiritual Tonics For Medical Students
Medical College
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 30 Oct 2017

Spr. Tonics For Med. Students (Public talk in Sambalpur Med. College)
Bhatti G12, Sambalpur (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 30 Oct 2017

Samarpan- Ek Agnipath
Teachers Bhatti G12, Sambalpur (mobile recorded)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 30 Oct 2017

Drama Ke Solah Raaz
Gyan Sarowar
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 26 Oct 2017

Tamso Ma Jyotirgamaya
Diwali Special
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Oct 2017

Avyakt Milan
Baba Milan Class (Season 2017-18)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 8 Oct 2017

Khau-Khau, Pet Me Balau
Shantivan
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 27 Sep 2017

Samay Nahi Hain-Ek La ilaj Rog
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 12 Sep 2017

32 Asanas Of Raja Yoga
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 11 Sep 2017

General Class (Incomplete)
Abu Niwasi
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 9 Sep 2017

Flight of the Alone to the Alone
34th MBM Conf. 2017, Gyan Sarowar
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 3 Sep 2017

Ye Kahani Hain Diye Ki Aur Toofan Ki
PB Bhatti
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 28 Aug 2017

Energetic Food For Black mood
IFFCO 2017, Gyan Sarowar
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 28 Aug 2017

Amritvela Commentary
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 20 Aug 2017

Amritvela Class
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 20 Aug 2017

Suraksha Ka Kavach-Sampoorn Pavitrata
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 20 Aug 2017

AM 20-08-2017 (Rev 25.12.82)
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Aug 2017 | Class Dt : 20 Aug 2017

Ye Kahani Hain Diye Aur Toofan Ki
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Aug 2017

Brahmano Ki Alokik Lilayo Se Dam Todti Maya
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Aug 2017

Brahmacharya-Ek Tapasya
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Aug 2017

Murli Manthan Ki Kala
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Aug 2017

Numa Shaam Commentary
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Aug 2017

Creative Yoga
Bhatti G11, Seoni
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Aug 2017

AV Commentary (Sukshma Vatan ki 7 Drill)
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Aug 2017

AV Class-Nirvighna Sthithi, Nirvighna Yagya
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Aug 2017

AV Commentary-Paramdham Ki 7 Stages
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Aug 2017

AV Class-Paramdham Ki 7 Stages
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Aug 2017

ABCD Of Lagav
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Aug 2017

Package of Purity
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Aug 2017

Q-A Session
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Aug 2017

Digital Detox
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Aug 2017

AV Commentary-Madhuban Ki Sair aur Vishwa Ko Sakash
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Aug 2017

AV Class-Antim Sewa-Sakash
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Aug 2017

Hisab Chuktu, Kitab Bandh
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Aug 2017

Numa Shaam Yog (Kshmadaan)
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 16 Aug 2017

AV Commentary (Bhatti G10) (Paach Swarup)
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 15 Aug 2017

AV Class (Sacchi Swatantrata-10 Kinds of Bandhan) (initial part missing)
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 15 Aug 2017

Parmatm Pyar Ke Moti
Bhatti G10, Yadavgiri Centre
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 15 Aug 2017

Amrit ki Khaan-Sampurna Brahmacharya
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 15 Aug 2017

Spr. Activity -Relating Things to Gyan
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 15 Aug 2017

Tap ka Bal-Vairagya
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 15 Aug 2017

Inaugration Class & Bhatti Aim
Bhatti G10, Mysuru
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 14 Aug 2017

Spiritual Enlightenment
National Jurists Conference cum Retreat 2017, Shantivan
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 12 Aug 2017

Ruhani Swasthyacharya
Rajyog Shivir 2017, Gyan Sarowar
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 7 Aug 2017

Prem Panth Aiso Kathin
PB Bhatti
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 25 Jul 2017

Nirmal man ka madhumeh
PB Bhatti
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 24 Jul 2017

Shivbaba aur Chalis Chor
PB Bhatti
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Jul 2017

Brahmin Jeevan me Saat Janm
PB Bhatti (Rajaouri Garden)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 11 Jul 2017

Food for Mood
Abu Niwasi
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 1 Jul 2017

Chintan ka Saaransh -Maun
PB Bhatti
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 25 Jun 2017

Silence - A Magical Amulet
Jurist Conference-2017, Gyan Sarowar.mp3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 25 Jun 2017

Yoga Commentary & Nirantar Yog ki Navnidhi
Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 20 Jun 2017

Dharnayo ke Kile me Surakshit Brahman Jivan
Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 20 Jun 2017

Numa shaam Yoga
Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 20 Jun 2017

Murli ki Mithas-Manan
Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 20 Jun 2017

Bhawna ki Udan me dam todta Purusharth
Teachers Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Jun 2017

Samarpan-ek agnipath
Teachers Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Jun 2017

Sewayo ke jangal me raah dhundhta Brahmin Jivan
Teachers & Kumaris Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Jun 2017

Question Answer Session
Teachers & Kumaris Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 19 Jun 2017

Rajyoga to strength Mind & Intellect
Intl Day of Yoga-2017, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Jun 2017

Rajyoga to strength Mind & Intellect- Intl Day of Yoga
Public Program, Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Jun 2017

Tap Ki Neev - Brahmacharya
Kumars Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Jun 2017

Sadhana Ke Asmaan Me Vairag Ki Udan
Kumars Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Jun 2017

Sadhano ki Dasta - Ek band Rasta
Kumars Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Jun 2017

Sunday AM 18-06-2017 (Rev 11.04.82)
Kumars Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Jun 2017 | Class Dt : 18 Jun 2017

Numa Shaam Commentary (Third Sunday)
Kumars Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 18 Jun 2017

Yog Ki ABCD (mobile recorded)
Bhatti G9, Ludhiana
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : 17 Jun 2017