×

Dr. Sachin Bhai -> Hindi Classes
Total Classes : 2562

AM 18-02-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Sankalp Shakti
 • Speaker: Dr Sachin Bhai & Chiman Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 72 (Types of Vairagya)
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 17
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-02-1993 -Part 4
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Santushtata 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 73
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 18
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-02-1993 -Part 5
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Santushtata 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 74
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 19
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-02-1993 -Part 6
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Santushtata 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai & Sushil Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 75
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 20
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-02-1993 -Part 7
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Service
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 76
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 21
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-02-1993 -Part 8
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Seva
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 77
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 22
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-02-1993 -Part 9
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Shivratri 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 78
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 23
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Shivratri 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 79
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 24
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Shivratri 3 (9.03.1994) Part-2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Mar 1994 | Class Dt : NA

Mansa Sewa - 80
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 25
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Smriti
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 81
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 26
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 4
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Special class
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 82
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 27
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

🎶 Jaise Suraj ki Garmi Se
जैसे सूरज की गर्मी से
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 5
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Special souls
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 83
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 28
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 6
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Subconscious Mind Training
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 84
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 29
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 7
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Subtle Checking 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 85
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 30
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 8
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Subtle Checking 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 86
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 31
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Swaman
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 87
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 32
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Swarajyadhikai
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 88
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 33
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Teachers 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 89
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 34
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 4
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Teachers 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 90
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 35
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 5
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Teen Ka Path
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 91
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 36
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-04-1993
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Apr 1993 | Class Dt : NA

Teen Bindi
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 92
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 37
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-12-1993 -Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Dec 1993 | Class Dt : NA

Trikaldarashi Sthiti 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 93
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 38
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-12-1993 -Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Dec 1993 | Class Dt : NA

Trikaldarashi Sthiti 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 94
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 39
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-12-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Dec 1993 | Class Dt : NA

Tyag
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 95
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 40
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-12-1993 -Part 4
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Dec 1993 | Class Dt : NA

Umang Utsah
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 96
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA